GDPR

Zpracování osobních údajů probíhá ve firmě Complete Internet Services, s.r.o., IČO 259 30 443, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679) podle interních pravidel a postupů ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@cis.cz.

Zasláním osobních údajů dává uživatel svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních nabídek od společnosti CIS, s.r.o. A to maximálně 1 x týdně.

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Uživatel může kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat prostřednictvím info@cis.cz.