Novinky pro e-shopaře od 1. 7. 2021

Novinky pro e-shopaře od 1. 7. 2021

Provozovatele e-shopů čeká malá legislativní smršť. Existující evropské směrnice přetavili naši zákonodárci do českých právních předpisů a některé z nich mají platnost již od 1. července 2021. Váš e-shop by na ně měl být včas připraven.

 

„Tlačítková“ novela od 1. července 2021

Nejznámější změna se týká tlačítka k odeslání objednávky. Zatímco v okolních zemích tato změna již platí, u nás bude platit od 1. července 2021. Úkolem provozovatele e-shopu bude změnit text tlačítka, kterým je objednávka odeslána. Cílem je jasně definovat, že odesláním objednávky se objednatel zavazuje za objednávku také zaplatit. Jednou z možností je např. „Objednávka zavazující k platbě“. Takový text by ale na mobilu mohl být na dva řádky a tak se stále hledá lepší znění. V případě nejasné formulace totiž smlouva nemusí být platná.

   

Transparentní údaje o prodejci

Tato nobinka reaguje na zvyšující se podíl online tržišť jako je Amazon nebo Mall, kdy není zřejmé kdo je prodejce a kdo zprostředkovatel. Od 1. července 2021 tak platí povinnost uvádět v obchodních podmínkách nejen svoji totožnost, ale i adresu sídla, telefonní číslo, e-mailovou adresu a – nad rámec evropské směrnice – i adresu pro doručování elektronické pošty (pokud ji obchodník má). Zákonodárci si slibují, že tato novela zjednoduší možnost kontaktovat provozovatele e-shopu  a domoci se práv.

 

Změny v DPH při prodeji do zahraničí

Stále více z vás prodává do zahraničí a nezapomeňte, že i Slovensko je zahraničí. Od
1. července 2021 se mění limit hodnoty zboží prodaného do zahraničí (prodaného na dálku). Nově bude počítán za všechny členské státy EU. Do částky 10 000 EUR odvádí e-shop daň v rámci ČR. V případě překročení tohoto limitu se může e-shop registrovat v rámci režimu jednoho správního místa do One Stop Shop (odkaz: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss ) a své povinnosti bude plnit pouze v České republice. Zaplacené DPH pak český finanční úřad rozdělí příslušným státům. Přihlášky k registraci do OSS je na Finanční správě ČR možné podávat již nyní, odvod DPH bude možný od 1. července 2021.

Tato novela by měla provozovatelům e-shopů a zvláště těm začínajícím exportérům zjednodušit život. Dosud měl každý stát svůj vlastní limit pro zásilkový prodej. Pokud ho obchodník překročil, musel se v zemi, do které dodával zboží zaregistrovat jako plátce DPH a platil DPH podle pravidel dané země. Tato možnost zůstává i nadále, ale nová pravidla umožní výrazné zjednodušení administrativy.

 

Stop automatickému prodlužování smluv

Další novinka zakazuje od 1. července 2021 automatické prodlužování smluv v případě, že ho spotřebitel nemohl odmítnout. Podle zákonodárců by termín pro odmítnutí měl být stanoven přiměřeně. Zpřesnění pojmu „přiměřeně“ snad přinese nějaká judikatura. Zákon „přiměřenost“ definuje podle toho, zda pro plnění smlouvy potřebuje obchodník například nějaké subdodávky a podobně. 

 

Z čeho uvedené změny vycházejí

Cílem výše uvedených změn je posílení ochrany spotřebitele při na kupování na e-shopech a obecně v online prostředí, včetně omezení klamavého jednání ze strany obchodníků. Tyto změny zapracovali zákonodárci do novely Občanského zákoníku.

 

Co vám hrozí v případě nedodržení

Tentokráte zákonodárci na sankce nezapomněli a rozhodně nejsou jen kosmetické. E-shopy, které na uvedené požadavky nezareagují včas, mohou hrozit sankce ve výši až 4% jejich ročního obratu, což rozhodně není málo.

 

Zapracujte tyto legislativní změny včas

Pokud potřebujete poradit, napište nám na servicedesk@cis.cz. Společně zkontrolujeme, zda je váš e-shop připravený na změny, případně je rychle naplánujeme.

 

Komentáře

Irina Sergejeva

Dobry den! Zatim upravuji Obchodni podminky ve svem e-shopu. Prosim Vas od kdy se platna tlacitkova novela. Nikde jsem to nedohledla. Vsudy se pisou: Začne platit pravděpodobně od 7/2021. Změny ještě prochází legislativním procesem, ale zákonodárce tlačí EU.

Přidat komentář