Torque

Skoda-auto.cz využívá náš software, který sbírá data ze stanic na měření momentových klíčů na výrobních linkách a odesílá je do cloudu. Momentové klíče dodává firma Torque, s.r.o. 

Torque

Popis řešení

TOP funkcionality, které nabízíme i Vám:

  • Správa všech pracovníků a definice všech momentových klíčů na serveru a distribuce do měřících stanic
  • Centralizace naměřených dat ze stanic do centrální databáze
  • Filtrování a exporty naměřených dat
  • Přístup přes webové rozhraní
  • Odolnost proti výpadku datové sítě lokálními zálohami dat
  • Vzdálené sledování stanic pomocí protokolu VNC
  • Nabízí možnost přihlašování pomocí MFA karet

Parametry