Znáte povinnosti při provozu webu?

Znáte povinnosti při provozu webu?
8.10.2015

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o nových zásadách, které platí pro provozovatele webů při používání cookies a dalších služeb (zejména platforem Google). Tyto zásady vycházejí z právní úpravy EU (směrnice „e-Privacy Directive“) týkající se ochrany osobních údajů na internetu, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž z deklarovaného požadavku Googlu, aby uživatelé jeho aplikací uvedli provoz svých webových stránek do souladu s evropskými normami.

      V praxi taková úprava znamená, že jako provozovatelé webových stránek jste povinni informovat a získat souhlas koncových uživatelů s využíváním informací souborů cookies nebo jiných informací získaných v souvislosti s provozem Vašeho webu. Uživatelé by tak měli být v prvé řadě upozorněni na to, že web zpracovává cookies a další údaje, a dále mít možnost aktivně s touto skutečností souhlasit (např. odkliknutím potvrzovacího tlačítka), resp. nesouhlasit. Získání informovaného souhlasu koncových uživatelů (tzv. „opt-in mechanismus“) je legitimací pro to, aby zpracovávání jejich osobních údajů bylo zcela v intencích shora uvedených předpisů, přičemž v opačném případě byste byli jakožto provozovatelé webu vystaveni riziku uložení pokuty až ve výši dvou procent ročního světového obratu!

     CIS pomáhá svým zákazníkům aktualizovat jejich webové stránky rozšířením o patřičné náležitosti dle nových zásad ochrany osobních údajů, a to tak, aby byly zcela v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li předejít komplikacím a nepříjemnostem, které by pro Vás mohly mít v důsledku nesplnění Vašich povinností závažné následky, obraťte se na nás na tel. 800 900 231, 493 525 315 či e-mailu  info@cis.cz.

Komerční a průmyslová řešení
cz
800 900 231

Jsme tu pro Vás každý všední
den 8:00 - 16:00 hodin.

Podpořte nás

TELEFON
+420 493 525 315

E-MAIL
info@cis.cz

Volejte zdarma: 800 900 231

JIČÍN
Fortna 43
506 01 Jičín
Česká republika, EU